دلایل تحصیل در پرتغال

1.بهترین دانشگاه­ها

در سراسر کشور دانشگاه­هایی را خواهید یافت که دارای سابقه و اعتبار عالی هستند. چند مورد از این دانشگاه­ها عبارتند از: دانشگاه جدید لیسبون (Universidade NOVA de Lisboa)، که در رتبه ­بندی QS از میان 50 دانشگاه برتر جهان با قدمت زیر 50 سال موفق به کسب جایگاه شد، دانشگاه کاتولیک پرتغال (Universidade Católica Portuguesa)، با اساتید بین­ المللی در رشته مدیریت، و دانشکده معماری دانشگاه پورتو (University of Porto) که دهه­ هاست یکی از مدارس معماری برتر اروپا است.

2.هزینه های پایین زندگی

پرتغال با اختلاف ارزان­ترین کشور در اروپای غربی است و لیسبون یکی از ارزان­ترین کلان­­ شهرهای اروپاست. این بدان معنیست که اگر بودجه­ ای کمی دارید، اینجا زندگی خوبی خواهید داشت و در غیر این صورت، واقعا با آسودگی خاطر زندگی خواهید کرد.

1.بهترین دانشگاه­ها

در سراسر کشور دانشگاه­هایی را خواهید یافت که دارای سابقه و اعتبار عالی هستند. چند مورد از این دانشگاه­ها عبارتند از: دانشگاه جدید لیسبون (Universidade NOVA de Lisboa)، که در رتبه ­بندی QS از میان 50 دانشگاه برتر جهان با قدمت زیر 50 سال موفق به کسب جایگاه شد، دانشگاه کاتولیک پرتغال (Universidade Católica Portuguesa)، با اساتید بین­ المللی در رشته مدیریت، و دانشکده معماری دانشگاه پورتو (University of Porto) که دهه­ هاست یکی از مدارس معماری برتر اروپا است.

2.هزینه های پایین زندگی

پرتغال با اختلاف ارزان­ترین کشور در اروپای غربی است و لیسبون یکی از ارزان­ترین کلان­­ شهرهای اروپاست. این بدان معنیست که اگر بودجه­ ای کمی دارید، اینجا زندگی خوبی خواهید داشت و در غیر این صورت، واقعا با آسودگی خاطر زندگی خواهید کرد.

1.بهترین دانشگاه­ها

در سراسر کشور دانشگاه­هایی را خواهید یافت که دارای سابقه و اعتبار عالی هستند. چند مورد از این دانشگاه­ها عبارتند از: دانشگاه جدید لیسبون (Universidade NOVA de Lisboa)، که در رتبه ­بندی QS از میان 50 دانشگاه برتر جهان با قدمت زیر 50 سال موفق به کسب جایگاه شد، دانشگاه کاتولیک پرتغال (Universidade Católica Portuguesa)، با اساتید بین­ المللی در رشته مدیریت، و دانشکده معماری دانشگاه پورتو (University of Porto) که دهه­ هاست یکی از مدارس معماری برتر اروپا است.

2.هزینه های پایین زندگی

پرتغال با اختلاف ارزان­ترین کشور در اروپای غربی است و لیسبون یکی از ارزان­ترین کلان­­ شهرهای اروپاست. این بدان معنیست که اگر بودجه­ ای کمی دارید، اینجا زندگی خوبی خواهید داشت و در غیر این صورت، واقعا با آسودگی خاطر زندگی خواهید کرد.

1.بهترین دانشگاه­ها

در سراسر کشور دانشگاه­هایی را خواهید یافت که دارای سابقه و اعتبار عالی هستند. چند مورد از این دانشگاه­ها عبارتند از: دانشگاه جدید لیسبون (Universidade NOVA de Lisboa)، که در رتبه ­بندی QS از میان 50 دانشگاه برتر جهان با قدمت زیر 50 سال موفق به کسب جایگاه شد، دانشگاه کاتولیک پرتغال (Universidade Católica Portuguesa)، با اساتید بین­ المللی در رشته مدیریت، و دانشکده معماری دانشگاه پورتو (University of Porto) که دهه­ هاست یکی از مدارس معماری برتر اروپا است.

2.هزینه های پایین زندگی

پرتغال با اختلاف ارزان­ترین کشور در اروپای غربی است و لیسبون یکی از ارزان­ترین کلان­­ شهرهای اروپاست. این بدان معنیست که اگر بودجه­ ای کمی دارید، اینجا زندگی خوبی خواهید داشت و در غیر این صورت، واقعا با آسودگی خاطر زندگی خواهید کرد.