گیمریش و براگا

شهر گیمریش جزو مکان های دیدنی بسیار زیبا و همچنین ثبت شده در فهرست آثار تاریخی یونسکو می باشد. پیدایش کشور پرتغال از این شهر آغاز گردیده.

مکان های دیدنی در شهر گیمریش

براگا 

براگا 

مکان های دیدنی در شهر گیمریش