پورتو

این شهر که وسعت عمده آن بر کرانه شمالی رودخانه و نزدیک به اقیانوس اطلس واقع گردیده است. مرکز”استان پورتو” است. پورتو دومین شهر بزرگ پرتغال می‌باشد و به همراه لیسبون از مراکز مهم اقتصادی این کشور است.

برج کلریگوش

کتابخانه للو

کلیسای صه

نمایی از شهر در جوار رودخانه دورو

پل ماریا پیا

رودخانه دورو

کارخانه شراب سازی