تور ساحلی کشکیش- اشتوریل

این تور یک روزه، شامل گردش در شهرک‌های اعیان نشین و ساحلی کشکیش و اشتوریل و آبتنی در آبهای بینظیر اقیانوس اطلس و لذت بردن از آفتاب در سواحل این مناطق می‌‌باشد.